2023. október 2., hétfő

Évközi 26. hét

Zak 8,1-8

És szólt a Seregek Ura: ,,Így szól a Seregek Ura: Forró, féltékeny szeretettel szeretem én Siont, és nagy haragra gerjedtem miatta. Így szól a Seregek Ura: Visszatérek én Sionhoz, és Jeruzsálemben akarok én lakozni; és Jeruzsálemet majd az igazság városának nevezik, s a Seregek Urának hegyét szent hegynek. Így szól a Seregek Ura: ülnek még öreg emberek és öreg asszonyok Jeruzsálem utcáin, és kinek-kinek bot lesz a kezében napjainak nagy száma miatt, és a város terei tele lesznek fiúkkal és leányokkal, akik játszadoznak majd terein. Így szól a Seregek Ura: Ha ez ezekben a napokban nehéznek is látszik a megmaradt nép szemében, vajon az én szememben nehéz-e? – mondja a Seregek Ura. Így szól a Seregek Ura: Íme, én megmentem népemet a kelet földjéről, és a napnyugatnak földjéről. És elhozom őket, hogy Jeruzsálemben lakjanak, és ők lesznek az én népem, én pedig az ő Istenük leszek, híven és igazán.

Lk 9,46-50

Azután felmerült köztük a kérdés, hogy ki a nagyobb közülük. Jézus, aki ismerte szívük gondolatát, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és azt mondta nekik: ,,Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a legnagyobb.” Ekkor János így szólt: ,,Mester! Láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űzött, és megtiltottuk neki, mert nem követ téged.” Jézus azt felelte neki: ,,Ne tiltsátok meg; mert aki nincs ellenetek, veletek van.”


Emberileg nagyon is jól értjük János felháborodását: Hát akkor semmi kiváltsága sincs annak, aki mindenét elhagyva követi Jézust? Nem elég, hogy nem sikerült biztos helyet szereznie magának közvetlenül Jézus mellett az eljövendő országban, most még jön ez az idegen is, és úgy viselkedik, mint aki Jézushoz tartozik? Jánosnak meg kell tanulnia, hogy Jézus neve nem szabadalom vagy kizárólagos forgalmazói jog által védett márkanév. Aki ördögöt űz, s ellene mond a sátánnak, minden bűn szerzőjének és fejedelmének, megtette az első lépést a kereszténység felé. Ha nem ismeri is személyesen Krisztust, de valamiképpen az ő tanítása szerint él, és radikálisan hadat üzen a gonosznak, köze van hozzá és Egyházához is.

Ám van itt valami még fontosabb, ami nekünk szól, akik már megismertük Jézust, és hozzá tartozunk. Ő ugyanis nemcsak azt mondta, hogy „Aki nincs ellenetek, veletek van”, hanem ezt is: „Aki nincs velem, az ellenem van.” Mert milyen kereszténynek nevezhető az, aki ismeri Krisztust, a keresztség által részesült az ő életében, mégsem szakít a bűnnel, és élete tele van megalkuvásokkal?

Urunk Jézus, ha Te, akinek nevére minden térd meghajol a mennyben, a földön és az alvilágban, eltűröd, hogy szentséges nevedet oly sokan méltatlanul a szájukra vegyék, s Rád hivatkozva annyi gonoszságot elkövessenek, akkor nekünk semmi okunk, hogy választottságunkkal visszaélve egyeseknek megengedjük, másoknak megtiltsuk, hogy nevedben jót tegyenek. Szítsd fel inkább, kérünk, a szeretet Szentlelkét bensőnkben, hogy mind szorosabban Hozzád akarjunk tartozni, és szívünk a Te szent Szíved méreteire tágulva minden jóakaratú embert befogadjon.